Bitcoin$23416.937880965+0.183%
Ethereum$1666.017027456+0.275%
Tether$1.0001273418152+0.004%
BNB$329.94594067215+0.168%
USD Coin$1.0000924530155+0.003%
XRP$0.41167750080843+0.137%
Binance USD$1.0001196056438+0.016%
Cardano$0.40197408670298+0.226%
Dogecoin$0.094110310801033-0.102%
Polygon$1.2281139499855+0.109%
Solana$24.632440278978+0.244%
Polkadot$6.9533135087161+0.758%
Shiba Inu$1.4008310202863E-5-0.855%
Litecoin$99.193077029094+0.118%
Avalanche$21.334235154744+0.397%
TRON$0.064256045920932+0.595%
Dai$1.0003424175774+0.054%
Uniswap$7.2746277902186+0.666%
Cosmos$14.862038010317+0.061%
Wrapped Bitcoin$23400.072326099+0.234%

ENDED

img

ZooDAO (Platform)

img
img img img img img

Token sale: Ended

Mã Token: ZOO
Network: ERC20
Giá ICO token: 1 ZOO = 0.2003 USD
Mục tiêu huy động vốn: 3,000,000 Token
Tổng cung: 100,000,000

26-02-2022

250,000 $ / 650,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

ZooDAO (ZOO) là gì?

ZooDAO là nền tảng do cộng đồng quản lý đầu tiên cho phép người dùng tạo thu nhập thụ động từ NFT của họ. Dự án được thực hiện trong hai năm. Nhóm phát triển đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng một hệ sinh thái trong đó chủ sở hữu NFT có thể tạo thu nhập thụ động trên NFT của họ, với một giải pháp bất khả tri dự án cho tiện ích NFT.

Điểm nổi bật của dự án ZooDAO (ZOO)

  • ZooDAO cho phép chủ sở hữu các NFT đặt cược các NFT đó – mà không từ bỏ quyền sở hữu – và kiếm thu nhập thụ động. Khái niệm rất đơn giản: tài sản kỹ thuật số của bạn – NFT – có giá trị hơn với ZooDAO
  • ZooDAO sử dụng mô hình ra quyết định phân tán, cho phép người dùng tham gia đầy đủ vào tương lai của dự án với những trở ngại tối thiểu đối với việc ra quyết định. Các đặc điểm làm cho DAO công bằng hơn các lựa chọn thay thế, trước tiên, là khả năng cho bất kỳ người dùng nào gửi đề nghị cho một cuộc bỏ phiếu phổ thông và thứ hai, khả năng cho tất cả người dùng tham gia tích cực vào các phiếu bầu đó với các rào cản tham gia tối thiểu. Cơ chế ra quyết định phi tập trung của ZooDAO cho phép người dùng gửi các đề xuất thay đổi cấu trúc của chính ZooDAO, từ các chi tiết của cơ chế chiến đấu đến việc sử dụng quỹ trong nhóm bảo hiểm..
  • ZooDAO cung cấp khả năng tương tác cho NFT chủ sở hữu, thu hẹp khoảng cách giữa thế giới DeFi và quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số.
  • ZooDAO Đảm bảo tính toàn vẹn của nền tảng của và cơ chế chơi game yêu cầu chơi công bằng mạnh mẽ kiểm soát – một nguyên tắc được nhúng trong văn hóa và tập quán.

ZooDAO đã tận dụng cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi các đối tác hàng đầu:

  • Yearn.Finance cho phép dự án mang lại lợi nhuận, bảo vệ lợi tức đầu tư và công bằng phần thưởng cho tất cả người dùng tương tác với ZooDAO.
  • Tích hợp VRF của Chainlink đảm bảo chơi công bằng, cung cấp tính ngẫu nhiên an toàn bằng mật mã trong cơ chế chiến đấu NFT của ZooDAO.
  • Cơ sở hạ tầng DAO nguồn mở, mạnh mẽ của Aragon cho phép ZooDAO xây dựng một nền quản trị phi tập trung thực sự và nền tảng tương tác cộng đồng.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in ENDED