Bitcoin$23404.859116717-0.063%
Ethereum$1659.3613167376-0.161%
Tether$1.000114069892-0.001%
BNB$331.94481563335-0.31%
USD Coin$0.99984875133711-0.002%
XRP$0.40995093101757-0.324%
Binance USD$1.0002428170813-0.023%
Cardano$0.40122757768232-0.208%
Dogecoin$0.093486225679141-1.157%
Polygon$1.232648782697-0.403%
Solana$24.533005486785-0.479%
Polkadot$6.9291806746285-0.852%
Shiba Inu$1.3996135488043E-5-1.989%
Litecoin$100.11184834872-0.436%
Avalanche$21.253450656912-0.342%
TRON$0.063833905081297-0.363%
Dai$0.99933362831233-0.029%
Uniswap$7.0825247638788+0.073%
Cosmos$14.964895876094-0.031%
Wrapped Bitcoin$23358.04850264-0.193%

Remitano

Remitano được phát triển bởi Babylon Solutions Limited cung cấp các giao dịch Bitcoin P2P cho người dùng. Remitano tiện lợi ở chỗ nó hỗ trợ giao dịch Bitcoin, ETH, USDT bằng VNĐ. Chuyên mục ICOViet/Remitano sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ mà Remitano cung cấp.

Chủ đề nổi bật: Remitano là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng chi tiết