Bitcoin$26941.631355073+0.161%
Ethereum$1671.0602086567+0.097%
Tether USDt$1.0000921692115+0.013%
BNB$214.79773930417+0.116%
XRP$0.51778159955874+0.24%
USDC$1.0001883326313+0.013%
Cardano$0.25103173359052+0.198%
Dogecoin$0.061890183501474+0.013%
Solana$20.18362074837-0.211%
TRON$0.088964480445112+0.069%
Toncoin$2.1872813791238+0.431%
Dai$0.99998342249487+0.013%
Polkadot$4.0812408170237+0.113%
Polygon$0.52573320284755+0.168%
Litecoin$65.504011134113+0.11%
Bitcoin Cash$233.81967665271+0.47%
Chainlink$8.0381758768639+0.435%
Wrapped Bitcoin$26934.973155008+0.067%
Shiba Inu$7.3199007639684E-6-0%
TrueUSD$0.99913058547467+0.025%

Remitano

Remitano được phát triển bởi Babylon Solutions Limited cung cấp các giao dịch Bitcoin P2P cho người dùng. Remitano tiện lợi ở chỗ nó hỗ trợ giao dịch Bitcoin, ETH, USDT bằng VNĐ. Chuyên mục ICOViet/Remitano sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ mà Remitano cung cấp.

Chủ đề nổi bật: Remitano là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng chi tiết