Bitcoin$51505.741760908+0.022%
Ethereum$3097.254073454-0.194%
Tether USDt$1.0000241359115+0.01%
BNB$383.84630907758+0.238%
Solana$102.6678371117-0.689%
XRP$0.53934024726102-0.339%
USDC$0.99991521226219-0.014%
Cardano$0.58217229828805-0.291%
Avalanche$36.884873839682-1.115%
Dogecoin$0.085440068394542-0.03%
TRON$0.13748465528138+0.047%
Chainlink$18.57725274728-0.313%
Polkadot$7.8090238666773-0.216%
Polygon$0.98860277810212-0.555%
Toncoin$2.1021133753538-0.739%
Uniswap$11.198010402969+1.395%
Shiba Inu$9.6254227604038E-6-0.096%
Internet Computer$12.317511611418-0.563%
Dai$0.99990155543888-0.003%
Bitcoin Cash$265.25765029628-0.277%

Remitano

Remitano được phát triển bởi Babylon Solutions Limited cung cấp các giao dịch Bitcoin P2P cho người dùng. Remitano tiện lợi ở chỗ nó hỗ trợ giao dịch Bitcoin, ETH, USDT bằng VNĐ. Chuyên mục ICOViet/Remitano sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ mà Remitano cung cấp.

Chủ đề nổi bật: Remitano là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng chi tiết