Bitcoin$23462.292280875-0.172%
Ethereum$1679.3978585613-0.311%
Tether$1.0001210913453-0.001%
BNB$331.49341717398+0.011%
USD Coin$1.0000178567703-0%
XRP$0.41185559496318-0.207%
Binance USD$1.0003702105807-0.014%
Cardano$0.40356330685534-0.088%
Dogecoin$0.094655801869598+0.478%
Polygon$1.245324614038-0.272%
Solana$24.772068510407-0.219%
Polkadot$6.9717564232401-0.526%
Shiba Inu$1.4301736576474E-5+0.66%
Litecoin$99.601339338181-0.083%
Avalanche$21.393365695297-0.288%
TRON$0.064384170795917-0.035%
Dai$0.9999646087635-0.004%
Uniswap$7.2999486698528-0.229%
Cosmos$14.912776063116-0.175%
Wrapped Bitcoin$23441.582357149-0.238%

Solana

Solana là một nền tảng blockchain công khai. Nó đạt được sự đồng thuận bằng cách sử dụng bằng chứng cổ phần và bằng chứng lịch sử. Nội bộ của mình cryptocurrency là SOL. Bloomberg coi Solana là "một đối thủ dài hạn tiềm năng của Ethereum". Giống như Ethereum, Solana có thể tương tác với các hợp đồng thông minh. ICOViet/Solana là chuyên mục giúp bạn tìm hiểu về các chủ đề tiêu biểu của Solana bao gồm: - Solana là gì? Thông tin mới nhất về dự án Solana và SOL Token