Bitcoin$41996.863285968+0.254%
Ethereum$2226.3338544262-0.089%
Tether USDt$0.99965476068196-0.018%
BNB$243.88269178851+0.012%
XRP$0.61950202614572-0.255%
Solana$68.255231463464+0.505%
USDC$1.0003541474431+0.024%
Cardano$0.54381846849239-1.158%
Dogecoin$0.095325274588387-1.864%
Avalanche$35.33456724173-0.865%
TRON$0.10451132997358-0.264%
Polkadot$6.6744420265162+0.017%
Chainlink$14.747151936265-0.466%
Polygon$0.84623822363621-0.851%
Toncoin$2.2301910250898+0.473%
Shiba Inu$9.4947510678244E-6-0.87%
Litecoin$72.612783461246-0.292%
Dai$0.9996178994318+0.001%
Bitcoin Cash$232.76671369994-0.351%
Cosmos$9.8458889870646-0.554%

UPCOMING

Wonder (Blockchain Service)

Wonder About Wonder Roadmap Wonder Token Distribution

Token sale: Upcoming

Mã Token: WONDER
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung: 100,000,000

TBA

2,500,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Wonder (WONDER) là gì?

Wonder là dự án quản lý tác vụ trực quan cho phép các DAO và nhóm tổ chức các dự án, trả tiền cho những người đóng góp và cộng tác trong metaverse dự án của họ.

Wonder biết rằng hợp tác là một chiến lược tốt hơn là cạnh tranh, nên cơ sở hạ tầng cộng tác của dự án giúp tạo hiêu ứng mạng mạnh mẽ cho các DAO và mang lại những lợi thế được chia sẻ này cho các công ty khởi nghiệp và xây dựng.

Điểm nổi bật của dự án Wonder (WONDER)

Quản lý công việc

Hệ thống trực quan của dự án định cấu hình quy trình công việc nhiệm vụ, cấp phép và điều phối một cách minh bạch giữa các nhóm.

Thanh toán cho các thành viên

Trả thưởng cho các thành viên khi họ hoàn thành các nhiệm vụ và sự kiện quan trọng bằng bất kỳ loại tiền tệ hoặc mã thông báo xã hội nào.

Tối ưu hóa năng suất

Sử dụng trang tổng quan phân tích của dự án để theo dõi / cải thiện hiệu suất cho các nhóm và cộng tác viên.

Kết nối cộng đồng

Hiểu cộng tác viên của bạn thông qua hồ sơ của họ và giới thiệu thành viên mới bằng cách xây dựng công khai.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING