Bitcoin$51505.741760908+0.022%
Ethereum$3097.254073454-0.194%
Tether USDt$1.0000241359115+0.01%
BNB$383.84630907758+0.238%
Solana$102.6678371117-0.689%
XRP$0.53934024726102-0.339%
USDC$0.99991521226219-0.014%
Cardano$0.58217229828805-0.291%
Avalanche$36.884873839682-1.115%
Dogecoin$0.085440068394542-0.03%
TRON$0.13748465528138+0.047%
Chainlink$18.57725274728-0.313%
Polkadot$7.8090238666773-0.216%
Polygon$0.98860277810212-0.555%
Toncoin$2.1021133753538-0.739%
Uniswap$11.198010402969+1.395%
Shiba Inu$9.6254227604038E-6-0.096%
Internet Computer$12.317511611418-0.563%
Dai$0.99990155543888-0.003%
Bitcoin Cash$265.25765029628-0.277%

UPCOMING

Vortex DeFi (Platform)

Vortex DeFi Product Features Vortex DeFi Team Vortex DeFi Advisors Vortex DeFi Investors and Partners

Token sale: Upcoming

Mã Token: VTX
Network: ERC20
Giá ICO token: 1 VTX = 0.04 USD
Mục tiêu huy động vốn: $100,000
Tổng cung: 100,000,000

TBA

1,000,000 $ / 1,000,000 $

Thông tin dự án

Trong series giới thiệu các coin hot, dự án đang và sẽ chuẩn bị ICO, hãy cùng điểm qua thông tin về dự án Vortex DeFi qua bài viết dưới đây của team ICOViet.

Vortex DeFi là gì?

Vortex DeFi là một nền tảng DeFi nhằm mang lại múc đích cung cấp tất cả các công cụ DeFi trên một nền tảng duy nhất. Mục tiêu của Vortex là muốn thu hẹp khoảng cách giữa các hệ sinh thái như Ethereum và Polkadot nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho những người sử dụng dịch vụ yield farming của họ.

Hệ sinh thái Vortex sẽ cung cấp bộ ứng dụng cho phép người dùng Ethereum cũng như Polkadot có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động như theo dõi tài sản NFT, cho vay, bảo hiểm tài sản điện tử, vay và cung cấp việc hoán đỗi chuỗi dễ dàng (crosschain) từ một tài sản điện tử sang một tài sản điện tử khác. Hơn nữa, trong số các giao thức lợi nhuận (yield protocols) khác nhau.

Vortex DeFi sẽ được cung cấp bởi yEarn Finance protocol, nhờ đó cho phép sản phẩm trên các giao thức cho vay (lending protocols) khác nhau và cung cấp tối ưu hóa năng suất tự động cho người nông dân (yield farmers).

Các sản phẩm của Vortex Defi

  • V-Swap: V-Swap: Tính năng hoán đổi tài sản tiền điện tử xuyên chuỗi P2P (ngang hàng) liền mạch.
  • V-Pay: Fiat mua và bán mã thông báo bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn.
  • V-Yield: Lợi nhuận có được lớn nhất ở một nơi, được tích hợp với yEarn Finance Protocol, nông dân có thể tận dụng lãi suất cho vay tốt nhất và tối đa hóa lợi nhuận của họ.
  • V-NFTs: Với không gian NFT bùng nổ, V-NFT sẽ cung cấp quản lý tài sản NFT và hoán đổi trong hệ sinh thái Vortex.
  • V-Insure: Đảm bảo sự tiếp xúc DeFi của bạn trong hệ sinh thái Vortex, với Vortex tự chăm sóc bằng cách tích hợp với các giao thức bảo hiểm chính (insurance protocols).

VTX Token

VTX sẽ là Token gốc của Vortex DeFi và sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau với mục tiêu cốt lõi là khuyến khích người dùng sở hữu token. VTX sẽ thêm giá trị cho hệ sinh thái Vortex DeFi với những tác dụng sau:

  • Phần thưởng cho nhóm thanh khoản (LP) cho người dùng để cung cấp tính thanh khoản.
  • Đặt cược trên nền tảng Vortex DeFi.
  • Giảm phí trên nền tảng Vortex DeFi.
  • Giảm phát: Sử dụng doanh thu để mua mã thông báo hàng quý từ thị trường mở và đốt để giảm cung (buy back & burn).

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING