Bitcoin$41996.863285968+0.254%
Ethereum$2226.3338544262-0.089%
Tether USDt$0.99965476068196-0.018%
BNB$243.88269178851+0.012%
XRP$0.61950202614572-0.255%
Solana$68.255231463464+0.505%
USDC$1.0003541474431+0.024%
Cardano$0.54381846849239-1.158%
Dogecoin$0.095325274588387-1.864%
Avalanche$35.33456724173-0.865%
TRON$0.10451132997358-0.264%
Polkadot$6.6744420265162+0.017%
Chainlink$14.747151936265-0.466%
Polygon$0.84623822363621-0.851%
Toncoin$2.2301910250898+0.473%
Shiba Inu$9.4947510678244E-6-0.87%
Litecoin$72.612783461246-0.292%
Dai$0.9996178994318+0.001%
Bitcoin Cash$232.76671369994-0.351%
Cosmos$9.8458889870646-0.554%

UPCOMING

Vest Exchange (Exchange)

Vest Exchange Investors

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Vest Exchange là gì?

Vest Exchange là một sàn giao dịch tương lai vĩnh viễn phi tập trung cho phép người dùng đề xuất và giao dịch hầu hết mọi tài sản.

Vest là một giao thức ưu tiên rủi ro, không giam giữ, cho phép người dùng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên hầu hết mọi tài sản. Nó mở ra các thị trường kém thanh khoản mới nhanh hơn bất kỳ sàn giao dịch tập trung hoặc phi tập trung nào khác bằng cách kết hợp các chỉ số rủi ro nhất quán với cấu trúc vi mô của các thị trường tương lai vĩnh viễn.

Vest Labs là một công ty nghiên cứu tiền điện tử đang xây dựng các nguyên mẫu hữu ích để kích hoạt một hệ thống công bằng hơn cho tất cả các nhà giao dịch. Mục đích của nhóm là làm điều đó cho các nhà giao dịch. Họ sẽ thực hiện bước đầu tiên bằng cách xây dựng một sàn giao dịch tương lai vĩnh viễn phi tập trung (Vest Exchange), nơi các nhà giao dịch có thể đầu cơ vào hầu hết mọi tài sản.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING