Bitcoin$51508.346181079-0.336%
Ethereum$3105.407541292-0.438%
Tether USDt$0.99984177971417-0.005%
BNB$385.26694798859-0.95%
Solana$103.63120241188+0.053%
XRP$0.541308121242-0.105%
USDC$0.99997924679674+0.016%
Cardano$0.58710898923552-0.576%
Avalanche$37.42609088385-0.091%
Dogecoin$0.085575037396533-0.467%
TRON$0.1374342970779-0.125%
Chainlink$18.68640742787-0.451%
Polkadot$7.8363009993405-0.444%
Polygon$0.99627918255035+0.187%
Toncoin$2.1207626784449-0.202%
Uniswap$10.973828018881+0.52%
Internet Computer$12.480527808065-0.657%
Shiba Inu$9.662798031073E-6-0.397%
Dai$0.99986059771442+0.004%
Bitcoin Cash$266.43791949786-0.421%

UPCOMING

Teller Finance (DeFi)

Teller backed Teller Finance Investors by DropsTab

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

TBA

7,850,000 $

Thông tin dự án

Trong series giới thiệu các coin hot, dự án đang và sẽ chuẩn bị ICO, hãy cùng điểm qua thông tin về dự án Teller Finance qua bài viết dưới đây của team ICOViet.

Teller Finance là gì?

Teller Finance là một dự án lending phân quyền.

Do tính chất của DeFi, hầu hết các giao thức cho vay đều yêu cầu được thế chấp quá mức để bảo vệ khỏi các khoản vay quá hạn. Teller Finance đang tìm cách hạ thấp rào cản gia nhập khoản vay bằng cách đưa lịch sử tín dụng của người đi vay lên blockchain.

Như với nhiều dự án được hỗ trợ, Teller sẽ tập trung ngay từ đầu với mục tiêu chuyển quyền kiểm soát quản trị cho chủ sở hữu token khi đạt đủ mức chấp nhận và phân phối token gốc $TLR.

Thông tin về Token allocations chưa rõ ràng, nhưng theo một thông cáo báo chí gần đây, ít nhất 29% trong tổng số $TLR đã được phân bổ để phân phối công khai.

Không giống như nhiều food token overnight hoặc fork copy-cat đã thấy được phát hành trực tiếp với việc phân phối gần như 100% cho người dùng, Teller có một sự cân nhắc bổ sung khi nghĩ đến việc phân phối token.

Dự án sẽ quản lý dữ liệu tín dụng nhạy cảm của người dùng, cần có các bước cẩn thận theo hướng phân cấp tiến bộ khi người bán làm việc với các cơ quan quản lý ở các phạm vi pháp lý khác nhau để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của họ.

Teller có tiềm năng giải quyết vấn đề lớn đối với DeFi và là chất xúc tác mang lại làn sóng tiếp theo của người dùng DeFi bằng cách cho phép các giao thức loại bỏ rủi ro bằng cách sử dụng dữ liệu tín dụng trong thế giới thực, hãy theo dõi vấn đề này.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING