Bitcoin$27584.861646693+0.097%
Ethereum$1666.4991890834-0.05%
Tether USDt$1.0000879049524-0.012%
BNB$215.25304771616-0.03%
XRP$0.51434485046803+0.051%
USDC$1.00001255864690%
Solana$23.596265502093-0.074%
Cardano$0.26302681332841+0.293%
Dogecoin$0.06216299512833-0.056%
TRON$0.088209189076959+0.406%
Toncoin$2.031476293588+0.423%
Dai$0.99986001028256+0.003%
Polygon$0.5560459134322+0.243%
Polkadot$4.1562628748853+0.18%
Litecoin$66.272449036974-0.154%
Bitcoin Cash$250.09075232779+0.45%
Wrapped Bitcoin$27555.91978891+0.103%
Shiba Inu$7.3218220921542E-6-0.169%
Chainlink$7.5474951103734-0.216%
UNUS SED LEO$3.7155240424333-0.05%

UPCOMING

Tally (Blockchain Service)

Tally Info Tally Investors by Dropstab

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

TBA

7,500,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Tally là gì?

Tally Chart là một nền tảng phân tích quản trị và bỏ phiếu cho phép các thành viên của một giao thức DAO bỏ phiếu cho các đề xuất trên chuỗi đang hoạt động, ủy quyền phiếu bầu cho bên thứ ba hoặc xem các đề xuất trước đó.

Dự án cũng cho thấy kết quả của các đề xuất trước đó, cho phép người khác xem ai đã bỏ phiếu; họ sở hữu bao nhiêu phần trăm quyền biểu quyết; và việc họ bỏ phiếu tán thành, phản đối hay bỏ phiếu trắng đối với một đề xuất, mang lại sự minh bạch cho quá trình bỏ phiếu. Ngoài ra, người dùng còn có thể xem hoạt động quản trị trên tất cả các DAO mà họ đang tham gia trên trang tổng quan của người họ.

Điểm nổi bật của dự án Tally

Tally được thiết kế để giải quyết những vấn đề và giúp các thành viên của DAO (đặc biệt là những người tham gia vào nhiều DAO) dễ dàng hơn trong việc cập nhật tất cả các đề xuất của họ và đưa ra những quyết định tốt hơn.

Trong khi nhiều công cụ bỏ phiếu và quản trị yêu cầu bạn sở hữu mã thông báo trong chính giao thức để xem dữ liệu thì dữ liệu của Tally được công khai cho mọi người xem. Các đề xuất trên blockchain được xem xét trước khi thời gian biểu quyết mở ra, vì vậy, bất kỳ lỗi cũng sẽ được phát hiện trước khi đề xuất được bỏ phiếu.

Vì mỗi đề xuất đều có mã riêng, nên không có sự mơ hồ nào về những gì mọi người đang bỏ phiếu. Điều này có nghĩa là các đề xuất trên chuỗi và kết quả của chúng được xác định trước. Ngoài ra, Tally không yêu cầu ủy quyền nhiều chữ ký, do đó, các đề xuất thành công sẽ được tự thực hiện và diễn ra tự động.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING