Bitcoin$51505.741760908+0.022%
Ethereum$3097.254073454-0.194%
Tether USDt$1.0000241359115+0.01%
BNB$383.84630907758+0.238%
Solana$102.6678371117-0.689%
XRP$0.53934024726102-0.339%
USDC$0.99991521226219-0.014%
Cardano$0.58217229828805-0.291%
Avalanche$36.884873839682-1.115%
Dogecoin$0.085440068394542-0.03%
TRON$0.13748465528138+0.047%
Chainlink$18.57725274728-0.313%
Polkadot$7.8090238666773-0.216%
Polygon$0.98860277810212-0.555%
Toncoin$2.1021133753538-0.739%
Uniswap$11.198010402969+1.395%
Shiba Inu$9.6254227604038E-6-0.096%
Internet Computer$12.317511611418-0.563%
Dai$0.99990155543888-0.003%
Bitcoin Cash$265.25765029628-0.277%

UPCOMING

T3rn (Platform)

t3rn About t3rn Features t3rn How It Works t3rn Roadmap t3rn Team t3rn Partners

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

TBA

7,850,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

T3rn Coin là gì?

t3rn là một nền tảng lưu trữ hợp đồng thông minh cung cấp một giải pháp sáng tạo để thực hiện liên hệ thông minh có thể tương tác với các cơ chế an toàn cho sự cố được tích hợp sẵn, có nghĩa là luôn có thể đảm bảo thực thi đa chuỗi thành công.

Các hợp đồng thông minh được lưu trữ trong sổ đăng ký t3rn có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, trong khi các nhà phát triển đóng góp hợp đồng thông minh cho kho lưu trữ mã nguồn mở có thể chọn nhận thù lao bất cứ khi nào mã của họ được thực thi. Điều này cung cấp một tầm nhìn mới về phát triển mã nguồn mở và xứng đáng dành cho các nhà phát triển.

Điểm nổi bật của dự án T3rn

  • Có thể tương tác: Kết nối với các chuỗi khối được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới thông qua giải pháp cổng duy nhất của dự án. Giao thức cung cấp các tiêu chuẩn thống nhất về tích hợp hợp đồng thông minh mới và các chuỗi khối dựa trên giao dịch bằng cách sử dụng các cổng duy nhất.
  • An toàn: Một giao dịch có thể được hoàn nguyên nếu nó không thành công tại bất kỳ thời điểm nào, do đó đảm bảo thực hiện thành công. Các thay đổi trong quá trình thực thi được ký quỹ, để chúng có thể được hoàn nguyên nếu không thành công. Mã được thực thi lại trên mạch và kết quả được so sánh để đảm bảo thành công.
  • Có thể dùng một lần: Sử dụng bất kỳ hợp đồng thông minh nào được lưu trữ trong sổ đăng ký của T3rn và được thanh toán khi mọi người sử dụng mã của bạn. Mã hợp đồng thông minh được tách biệt khỏi dữ liệu và quá trình thực thi được tiêu chuẩn hóa, giúp việc thiết kế hệ thống hợp đồng thông minh mới dễ dàng hơn bao giờ hết.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING