Bitcoin$22967.871651709+0.286%
Ethereum$1653.408563309+0.358%
Tether$1.0001632643851-0%
BNB$328.65633209731+0.597%
USD Coin$1.0000216674737-0.014%
XRP$0.39808685512155+0.172%
Binance USD$0.99996875961273-0.018%
Cardano$0.39312892480995+0.553%
Dogecoin$0.090217892183942+0.43%
Polygon$1.3267115667122+2.051%
Solana$23.260369170436+0.275%
Polkadot$6.7678626720803+0.988%
Shiba Inu$1.3820008819998E-5+0.494%
Litecoin$99.062563326128+0.976%
Avalanche$20.104922610949+0.56%
TRON$0.066903906208639+0.406%
Dai$0.99938789587057-0.053%
Uniswap$6.7572766317944+0.747%
Cosmos$15.180104920031+1.652%
Wrapped Bitcoin$22954.080836947+0.328%

UPCOMING

img

Spectral (Protocol)

img
img img img img

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

TBA

29,750,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Spectral là gì?

Spectral tạo ra một hệ sinh thái uy tín tín dụng có thể lập trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả vốn trên chuỗi thông qua phân tích rủi ro tín dụng. Tầm nhìn của Spectral về cho vay DeFi là tạo dựng niềm tin giữa những người tham gia DeFi thông qua các đánh giá rủi ro tín dụng được dân chủ hóa và phi tập trung hóa, dẫn đến một bối cảnh tín dụng hiệu quả hơn về vốn, nơi đánh giá rủi ro tín dụng có thể kết hợp trên toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.

Điểm nổi bật của dự án Spectral và Spectral Finance Coin

  • Điểm MACRO: Điểm MACRO của bạn được tính bằng cách sử dụng nhiều phần dữ liệu giao dịch trên chuỗi khác nhau.
  • Tín dụng không đáng tin cậy: Tín dụng không đáng tin cậy đồng bộ hóa nhiều nguồn lịch sử giao dịch trực tuyến thành một nội dung có thể tổng hợp.
  • Mô hình hóa rủi ro tín dụng phân tán: Các nhà lập mô hình rủi ro tín dụng có thể gửi mô hình của họ lên thị trường của Spectral và trở thành một phần của điểm MACRO toàn cầu.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING