Bitcoin$26246.232386861-0.203%
Ethereum$1588.1202370403-0.493%
Tether USDt$0.99967472507431-0.006%
BNB$212.25164261538-0.292%
XRP$0.49979449450919-0.403%
USDC$1.0000709827057+0.004%
Cardano$0.2459090873366-0.274%
Dogecoin$0.060743029315636-0.244%
Solana$19.336960223898-0.178%
TRON$0.084850471582506-0.027%
Toncoin$2.1442028933282-0.265%
Dai$0.9996104629945-0.05%
Polkadot$4.0308704680531-0.22%
Polygon$0.51961003771109-0.344%
Litecoin$64.312002811411-0.258%
Shiba Inu$7.2647391025779E-6-0.13%
Wrapped Bitcoin$26247.088467067-0.158%
Bitcoin Cash$212.92436838488-0.105%
Chainlink$7.4066902578716-0.594%
TrueUSD$0.99849734059496-0.04%

UPCOMING

Mangrove (DEX)

Mangrove About Mangrove Info 1 Mangrove Info 2 Mangrove Features Mangrove Partners & Investors

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

TBA

10,100,000 $

Thông tin dự án

Trong series giới thiệu các coin hot, dự án đang và sẽ chuẩn bị ICO, hãy cùng điểm qua thông tin về dự án qua bài viết dưới đây của team ICOViet.

Mangrove coin là gì?

Mangrove coin là gì?

Mangrove là một DEX dựa trên sổ đặt hàng cho phép các nhà cung cấp thanh khoản đăng các hợp đồng thông minh tùy ý dưới dạng ưu đãi. Tính linh hoạt mới này cho phép các nhà cung cấp thanh khoản đăng các ưu đãi không được cung cấp đầy đủ. Sổ đặt hàng của Mangrove liệt kê các lời hứa thay vì các cam kết bị khóa.

Thanh khoản có thể được chia sẻ, mượn, cho vay và đồng thời được hiển thị trong sổ đặt hàng của Mangrove, sẵn sàng được cung cấp khi và chỉ khi một ưu đãi được đưa ra.

Dự án Mangrove coin được IDO ở đâu?

(Updating…)

TOKENOMIC

  • Token Name: Updating…
  • Ticker: Updating…
  • Blockchain:Ethereum.
  • Token Standard: ERC20.
  • Contract: Updating…
  • Total raised: Updating…
  • Total Supply: Updating…
  • Circulating Supply: Updating…

TOKEN DISTRIBUTION

(Updating…)

Vòng gọi vốn dự án Mangrove coin

Vòng hạt giống Raised: $ 7,400,000 Announced: 28 Feb, 2023

Cumberland (Lead)

Greenfield (Lead)

CMT Digital

gumi Cryptos

partners dự án Mangrove

Mangrove token có đáng đầu tư không?

Các bạn cần nên cân nhắc khi đầu tư dự án này nếu trúng IDO thì có thể mua thử xem sao.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING