Bitcoin$51535.10091155+0.085%
Ethereum$3104.6148500802+0.209%
Tether USDt$1.0000640262339+0.006%
BNB$385.39159226145+0.357%
Solana$103.309126834+0.516%
XRP$0.53933068732042-0.229%
USDC$0.99998463423615+0.001%
Cardano$0.58457028664995+0.058%
Avalanche$37.062248744382+0.494%
Dogecoin$0.085444707108479-0.041%
TRON$0.13779435259237+0.173%
Chainlink$18.599734618878-0.152%
Polkadot$7.8374007886531+0.03%
Polygon$0.99365432537246-0.037%
Toncoin$2.1059554628901-0.143%
Uniswap$10.956345349789-1.284%
Internet Computer$12.370409515174-0.077%
Shiba Inu$9.6263479680967E-6-0.087%
Dai$0.99994077262428-0.001%
Bitcoin Cash$266.14213403037+0.045%

UPCOMING

ImpactMarket (Platform)

ImpactMarket About ImpactMarket Team ImpactMarket Partners

Token sale: Upcoming

Mã Token: PACT
Network: ERC20
Giá ICO token: 1 PACT = 0.003 USD
Mục tiêu huy động vốn: ETH
Tổng cung: 10,000,000,000

TBA

2,100,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

ImpactMarket là gì?

ImpactMarket là một hệ thống thu nhập cơ bản phi tập trung nhằm hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn và những người sống trong tình trạng nghèo cùng cực. Bất kỳ ai cũng có thể ủng hộ các cộng đồng đó, đăng ký với tư cách là người thụ hưởng hoặc bắt đầu cộng đồng UBI của riêng mình.

Cơ sở hạ tầng này có thể được sử dụng bởi các tổ chức từ thiện, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, chính phủ hoặc cá nhân.

Điểm nổi bật của dự án ImpactMarket

ImpactMarket đang xây dựng một hệ thống UBI phi tập trung, nơi những người thụ hưởng sống trong các cộng đồng gặp khó khăn có thể yêu cầu một số tiền cố định từ hợp đồng thông minh của họ, trên cơ sở định kỳ, lên đến mức tối đa tích lũy. Hệ thống này mở, phi tập trung, không biên giới và chống kiểm duyệt. Có nghĩa là, kể từ ngày ứng dụng được tung ra, nó có thể hoạt động ở mọi nơi trên thế giới có truy cập internet, cho bất kỳ ai có bất kỳ loại điện thoại thông minh nào.

Bất kỳ tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện hoặc lãnh đạo cộng đồng nào cũng có thể tạo ra một cộng đồng, được thể hiện dưới dạng một hợp đồng thông minh trong chuỗi khối. Mỗi hợp đồng có các thông số khác nhau do người tạo ra cộng đồng chọn, bao gồm số tiền mà mỗi người thụ hưởng có thể yêu cầu mỗi lần, thời gian tối thiểu mà người thụ hưởng phải đợi trước khi có thể yêu cầu lại (ví dụ: 24h), thời gian tăng dần sau mỗi lần yêu cầu và tổng số tiền mỗi người thụ hưởng có thể yêu cầu bồi thường từ hợp đồng. Mỗi hợp đồng có một danh sách những người thụ hưởng có thể yêu cầu tiền từ đó, dựa trên các quy tắc đó. Danh sách đó được quản lý bởi tổ chức từ thiện / lãnh đạo cộng đồng địa phương.

Về phía những người ủng hộ, nó cho phép các cách khác nhau, hấp dẫn và minh bạch trong việc cho đi và kiếm tiền, đồng thời hiểu và đo lường tác động xã hội của họ. Bất kỳ ai cũng có thể hỗ trợ các cộng đồng mà họ quan tâm với tư cách là người cố vấn, bằng cách đóng góp trực tiếp vào các hợp đồng hoặc gửi tiền của họ và đóng góp một phần lãi thu nhập cho các cộng đồng đó. Đó là một cách tuyệt vời để hỗ trợ những người cần nhất trong khi tiết kiệm tiền.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING