Bitcoin$26269.181874425+0.211%
Ethereum$1592.0116688325+0.252%
Tether USDt$0.99994043355207+0.023%
BNB$212.60051338983+0.196%
XRP$0.50158152340728+0.237%
USDC$1.0002859915999+0.019%
Cardano$0.24593190262591+0.115%
Dogecoin$0.060831263857798+0.187%
Solana$19.371822239944+0.108%
TRON$0.084910657461897+0.173%
Toncoin$2.1544122447979+0.334%
Dai$1.0003009661955+0.034%
Polkadot$4.0311902834983-0.045%
Polygon$0.52120317426572+0.239%
Litecoin$64.382960608678+0.069%
Shiba Inu$7.2741760970549E-6+0.157%
Wrapped Bitcoin$26266.476214768+0.136%
Bitcoin Cash$213.67692029853+0.274%
Chainlink$7.4142355319021+0.105%
TrueUSD$0.99903610343958+0.01%

ENDED

Hop Protocol (Blockchain Service)

Hop Token Allocation

Token sale: Ended

Mã Token: HOP
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn: ETH
Tổng cung: 1,000,000,000

30-06-2022

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Hop Protocol là gì?

Hop Protocol là ứng dụng chuyển giao chéo khởi chạy trên các mạng chính Polygon, xDai và Ethereum. Dự án hiện hỗ trợ chuyển tiền ETH, USDC, MATIC, DAI và USDT từ và đến các mạng Mainnet, Polygon, Optimism, Arbitrum và xDai.

Nhóm phát triển cho biết họ sẽ ưu tiên hỗ trợ các giải pháp mở rộng tương thích với EVM và sau đó sẽ hỗ trợ Optimism, Arbitrum và các giao thức khác. Hop Protocol cũng đã khởi chạy chương trình khai thác thanh khoản USDC trên Polygon và người dùng có thể nhận được mã thông báo MATIC bằng cách cung cấp tính thanh khoản.

Điểm nổi bật của dự án Hop Protocol

  • Trước khi xây dựng Hop Protocol, nhóm phát triển đã làm công việc kiểm toán hợp đồng thông minh trong vài năm để kiểm tra các giao thức phổ biến như Augur, OpenZeppelin, Decentraland và DyDx và do đó đã xây dựng một trong những ví hợp đồng thông minh đầu tiên trong không gian Ethereum có tên là Authereum vì thế Hop được phát triển bởi những nhà phát triển có tay nghề cao nhất trong không gian này.
  • Hop hoàn toàn không bị giám sát, có nghĩa là cả tiền của nhà cung cấp thanh khoản trong AMM và tiền của người dùng được gửi qua Hop Bridge không bao giờ bị quản lý bởi một bên duy nhất. Các hợp đồng hiện được quản lý bởi multi-sig với mốc thời gian là một ngày, có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào đối với mã sẽ bị trì hoãn một ngày trước khi được thực hiện.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in ENDED