Bitcoin$27096.791619549-0.152%
Ethereum$1675.3248900684-0.34%
Tether USDt$1.0002750864148+0.011%
BNB$213.80678191616-0.734%
XRP$0.51652615021774-0.204%
USDC$1.0001645166922+0.014%
Solana$22.610733817957+0.208%
Cardano$0.25918607540926-0.14%
Dogecoin$0.062072446074828-0.485%
TRON$0.088804621387284-0.14%
Toncoin$2.0780178703838-0.013%
Dai$0.99947508413639-0.04%
Polkadot$4.1730937328786-0.333%
Polygon$0.55017501404486-1.478%
Litecoin$66.418423745873-0.568%
Bitcoin Cash$235.18206838317-0.18%
Wrapped Bitcoin$27088.282543424-0.189%
Chainlink$7.862293232947-1.063%
Shiba Inu$7.376095936159E-6-0.296%
TrueUSD$0.99930300468669+0.013%

ENDED

Forta (Protocol)

Forta About Forta Backers Forta Investors by Dropstab

Token sale: Ended

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn: ETH
Tổng cung:

10-06-2022

23,000,000 $

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Forta protocol là gì?

Forta là nền tảng bảo mật dựa trên cộng đồng phi tập trung đầu tiên để ngăn chặn hoặc giảm thiểu việc khai thác hợp đồng thông minh khi chúng xảy ra.

Điểm nổi bật của dự án Forta Protocol Token

  • Nhà phát triển tác nhân phát hiện: Phát triển tập lệnh mã để phát hiện các điều kiện hoặc sự kiện cụ thể. Bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể tạo công cụ bảo mật tổng quát cho DeFi, NFT và DAO.
  • Toán tử nút: Quét giao dịch và dữ liệu hợp đồng thông minh trên bất kỳ L1, L2 hoặc sidechain nào. Chạy các tập lệnh của tác nhân phát hiện và phát ra cảnh báo khi phát hiện các mối đe dọa.
  • Nhà phát triển giao thức, nhà đầu tư và nhà tích hợp: Nhận cảnh báo thời gian thực về các mối đe dọa an ninh mạng, tài chính, quản trị và hoạt động cho các giao thức của riêng bạn hoặc phụ thuộc. Thực hiện hành động phòng thủ để ngăn chặn hoặc giảm thiểu thất thoát tiền.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in ENDED