Bitcoin$41996.863285968+0.254%
Ethereum$2226.3338544262-0.089%
Tether USDt$0.99965476068196-0.018%
BNB$243.88269178851+0.012%
XRP$0.61950202614572-0.255%
Solana$68.255231463464+0.505%
USDC$1.0003541474431+0.024%
Cardano$0.54381846849239-1.158%
Dogecoin$0.095325274588387-1.864%
Avalanche$35.33456724173-0.865%
TRON$0.10451132997358-0.264%
Polkadot$6.6744420265162+0.017%
Chainlink$14.747151936265-0.466%
Polygon$0.84623822363621-0.851%
Toncoin$2.2301910250898+0.473%
Shiba Inu$9.4947510678244E-6-0.87%
Litecoin$72.612783461246-0.292%
Dai$0.9996178994318+0.001%
Bitcoin Cash$232.76671369994-0.351%
Cosmos$9.8458889870646-0.554%

UPCOMING

Fluence (Cloud Storage)

Fluence Benefits
Fluence Use cases Fluence Token sale terms Fluence Time line Fluence Team Fluence Team 2 Fluence Team 3 Fluence Advisors Fluence Advisors 2 Fluence Partners & Media

Token sale: Upcoming

Mã Token: FLU
Network: ERC20
Giá ICO token: 1 FLU = 0.62 USD
Mục tiêu huy động vốn: ETH
Tổng cung: 100,000,000

Whitelist: Yes (period isn't set),JOIN)

TBA

800,000 $ / 22,500,000 $

Thông tin dự án

Fluence là nền tảng mã nguồn mở, không cần sự cho phép, phi tập trung và là bộ công cụ phát triển để xây dựng, lưu trữ và chạy các ứng dụng và giao thức ngang hàng.

Fluence là một dự án hướng tới cộng đồng. Mặc dù ban đầu đang được phát triển và duy trì bởi Fluence Labs, nó không có quyền quản lý đối với mạng và không có nhiều quyền lực hơn bất kỳ thành viên nào khác trong cộng đồng.

Với một cộng đồng mở, người tham gia có thể thoải mái bắt đầu thảo luận hoặc tham gia bất kỳ vai trò nào. Nhiều triển khai của giao thức có thể cùng tồn tại và được phân phối bởi các nhóm khác nhau.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING