Bitcoin$51505.741760908+0.022%
Ethereum$3097.254073454-0.194%
Tether USDt$1.0000241359115+0.01%
BNB$383.84630907758+0.238%
Solana$102.6678371117-0.689%
XRP$0.53934024726102-0.339%
USDC$0.99991521226219-0.014%
Cardano$0.58217229828805-0.291%
Avalanche$36.884873839682-1.115%
Dogecoin$0.085440068394542-0.03%
TRON$0.13748465528138+0.047%
Chainlink$18.57725274728-0.313%
Polkadot$7.8090238666773-0.216%
Polygon$0.98860277810212-0.555%
Toncoin$2.1021133753538-0.739%
Uniswap$11.198010402969+1.395%
Shiba Inu$9.6254227604038E-6-0.096%
Internet Computer$12.317511611418-0.563%
Dai$0.99990155543888-0.003%
Bitcoin Cash$265.25765029628-0.277%

UPCOMING

Defi Llama (DeFi)

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu. Đọc thêm tin tức Bitcoin để biết thêm thông tin về thị trường crypto.

Defi Llama là gì?

Defi Llama là gì

Defi Llama là một trang tổng quan minh bạch cho DeFi, cam kết cung cấp dữ liệu chính xác không có quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ và tính minh bạch. Nó liệt kê các dự án DeFi từ tất cả các chuỗi.

Điểm nổi bật của dự án Defi Llama

Phần lớn các bộ điều hợp trên DefiLlama được đóng góp và duy trì bởi các cộng đồng tương ứng, với tất cả các thay đổi được điều phối thông qua repo, github, DefiLlama / DefiLlama-Adapters. Thu thập dữ liệu trên một giao thức bằng cách gọi một số điểm cuối hoặc thực hiện một số cuộc gọi blockchain. Tính toán TVL của một giao thức và trả về nó.

Hiện tại, SDK của Defi Llama chỉ hỗ trợ chuỗi EVM, vì vậy nếu dự án của người dùng nằm trong bất kỳ chuỗi nào trong số này, người dùng nên phát triển bộ điều hợp dựa trên SDK, trong khi nếu dự án của người dùng nằm trên một chuỗi khác, bạn nên sử dụng bộ điều hợp tìm nạp. Bộ điều hợp chỉ là một chức năng lấy dấu thời gian và chiều cao khối (trên Ethereum) và trả về số dư mã thông báo bị khóa trong hợp đồng thông minh của giao thức của người dùng tại thời điểm đó.

Defi Llama có nhiều thông tin hơn so với đối thủ cạnh tranh chính của nó. Ví dụ, trong DEFI PULSE trong phần TVL Rankings chỉ có Ethereum và Multi-Chain.

Dịch vụ Defi Llama trình bày các chuỗi sau:

Và nhiều chuỗi khác. Tổng cộng, dịch vụ hỗ trợ 25 chuỗi dữ liệu. Dịch vụ Defi Llama hiển thị nhiều dữ liệu nâng cao hơn trong các danh mục khác tương tự như DEFI PULSE. Ngoài ra còn có các phần dữ liệu bổ sung mà đối thủ cạnh tranh chính không có:

  • Yield
  • Insurance
  • Options
  • Indexes
  • Staking

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING