Bitcoin$41996.863285968+0.254%
Ethereum$2226.3338544262-0.089%
Tether USDt$0.99965476068196-0.018%
BNB$243.88269178851+0.012%
XRP$0.61950202614572-0.255%
Solana$68.255231463464+0.505%
USDC$1.0003541474431+0.024%
Cardano$0.54381846849239-1.158%
Dogecoin$0.095325274588387-1.864%
Avalanche$35.33456724173-0.865%
TRON$0.10451132997358-0.264%
Polkadot$6.6744420265162+0.017%
Chainlink$14.747151936265-0.466%
Polygon$0.84623822363621-0.851%
Toncoin$2.2301910250898+0.473%
Shiba Inu$9.4947510678244E-6-0.87%
Litecoin$72.612783461246-0.292%
Dai$0.9996178994318+0.001%
Bitcoin Cash$232.76671369994-0.351%
Cosmos$9.8458889870646-0.554%

ENDED

DAOLaunch (Platform)

DAOLaunch How It Works DAOLaunch Info DAOLaunch Info 2 DAOLaunch Features DAOLaunch Roadmap DAOLaunch Tokenomics DAOLaunch Team DAOLaunch Advisors DAOLaunch Backers

Token sale: Ended

Mã Token: DAL
Network: BEP-20
Giá ICO token: 1 DAL = 1 USD
Mục tiêu huy động vốn: 240,000 Token
Tổng cung: 6,000,000

Whitelist: Yes (12 Nov – 17 Nov),JOIN)
Whitelist: Yes (5 Nov – 15 Nov),JOIN)

19-11-2021

1,660,000 $

Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

DAOLaunch là một nền tảng phi tập trung kết nối các nhà đầu tư và công ty startup trực tiếp trên blockchain bằng cách giới thiệu các giải pháp gọi vốn sáng tạo cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

Người dùng có thể dễ dàng tạo và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp mới ở mọi nơi và tham gia vào các vòng tài trợ minh bạch, linh hoạt và công bằng với cả công ty khởi nghiệp tiền điện tử và không phải tiền điện tử..

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DAOLAUNCH

  • Nền tảng gây quỹ phi tập trung
  • Các tính năng tài chính hữu ích
  • Dễ dàng thiết lập tiện ích mã token với NFT
  • IBO/Initial Buy-Back Offering
  • Mạng lưới cố vấn Daolaunch

Giải pháp của DAOLaunch là tạo ra một môi trường cạnh tranh cởi mở và toàn diện với concept đầu tư mạo hiểm phi tập trung cung cấp cho các nhà đầu nhỏ lẻ các điều kiện đầu tư ưu đãi tùy thuộc vào hiệu suất đầu tư của họ được ghi lại trên blockchain.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in ENDED