Bitcoin$26938.165305728-0.03%
Ethereum$1674.2474529599+0.106%
Tether USDt$0.99994395980334-0.01%
BNB$214.99909544489+0.086%
XRP$0.51634320235275-0.215%
USDC$1.000033388315-0.006%
Cardano$0.25080313825265+0.053%
Dogecoin$0.061911509651337+0.006%
Solana$20.199076915868+0.15%
TRON$0.088850914733728-0.045%
Toncoin$2.1856293174612+0.111%
Dai$1.0002588982156+0.017%
Polkadot$4.0832798407649+0.103%
Polygon$0.52546295931355-0.007%
Litecoin$65.621351924164+0.104%
Bitcoin Cash$234.75462294167+0.219%
Chainlink$8.0671359442621+0.381%
Wrapped Bitcoin$26946.133355284+0.037%
Shiba Inu$7.3250184884931E-6+0.083%
TrueUSD$0.99910183536849+0.007%

UPCOMING

Coordinape (Platform)

Coordinape About Coordinape Info Coordinape Partners

Token sale: Upcoming

Mã Token:
Network: ERC20
Giá ICO token:
Mục tiêu huy động vốn:
Tổng cung:

Thông tin dự án

Trang ICOViet luôn có những thông tin nhanh, chính xác về lịch sử giá, mã token, vốn hóa thị trường và biểu đồ giá trực quan cho các đồng tiền mã hóa hàng đầu.

Coordinape là gì?

Coordinape là một nền tảng để các DAO phân phối tài nguyên dễ dàng và công bằng cho những người dùng có đóng góp tích cực. Công cụ “Map” của dự án cho biết những người đóng góp và loại công việc nào được cộng đồng đánh giá cao nhất.

Việc thưởng cho các thành viên DAO có thể phức tạp và tốn thời gian, các thành viên phải đưa ra các đề xuất để hoàn thành một số công việc nhất định, sau đó sẽ phải trải qua quá trình biểu quyết và phê duyệt. Điều này đòi hỏi nhiều quản lý và khó mở rộng quy mô, vì thế theo dõi đóng góp của từng cá nhân trở nên khó khăn hơn. Coordinape ra đời và cung cấp một giải pháp thay thế, trong đó mỗi thành viên sẽ quyết định những đóng góp của ai sẽ được khen thưởng.

Điểm nổi bật của dự án Coordinape

Mỗi thành viên nhận được một số lượng GIVE Token cố định và tùy thuộc vào mỗi cá nhân để chọn người để trao họ trong “Circle”.

Các thành viên cung cấp mô tả trong hồ sơ của họ về những gì họ đã làm trong “Epoch” hiện tại. Vào cuối mỗi Epoch, các mã thông báo GIVE đó được chuyển đổi thành mã thông báo GET, có thể đổi thành USDC. Mọi mã thông báo chưa được phân bổ đều sẽ bị thiêu hủy.

Đây là một ví dụ:

  • Sophie nhận được 50 GIVE token từ cộng đồng cho những đóng góp của cô ấy.
  • Vào cuối Epoch, mã thông báo GIVE của cô ấy sẽ tự động được chuyển đổi thành mã thông báo NHẬN.
  • Tổng phân bổ trên toàn bộ DAO trong Epoch này là 1.000 GET token.
  • DAO quyết định rằng tổng ngân sách của họ cho Epoch này là 25.000 USDC.
  • 50 mã thông báo GET của Sophie là 5% trong số 1.000 mã thông báo nhận được sẵn có, vì vậy cô ấy được gửi 5% trong tổng ngân sách của DAO (1.250 USDC.)

Điều phối viên trao quyền lực cho người dân, thay vì giữ quyền quyết định trong tay một số ít. Các thành viên cộng đồng có quyền tối cao trong việc quyết định ai sẽ được khen thưởng. 

Công cụ này giúp mọi thứ đơn giản, chỉ hiển thị lượng thông tin tối thiểu cần thiết để đưa ra quyết định: ai đã và đang làm việc gì. Do đó, mức độ tương tác trên Coordinape có thể cao hơn so với các công cụ sử dụng các quy trình chuyên sâu hơn.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Orthers in UPCOMING