Bitcoin$23462.292280875-0.172%
Ethereum$1679.3978585613-0.311%
Tether$1.0001210913453-0.001%
BNB$331.49341717398+0.011%
USD Coin$1.0000178567703-0%
XRP$0.41185559496318-0.207%
Binance USD$1.0003702105807-0.014%
Cardano$0.40356330685534-0.088%
Dogecoin$0.094655801869598+0.478%
Polygon$1.245324614038-0.272%
Solana$24.772068510407-0.219%
Polkadot$6.9717564232401-0.526%
Shiba Inu$1.4301736576474E-5+0.66%
Litecoin$99.601339338181-0.083%
Avalanche$21.393365695297-0.288%
TRON$0.064384170795917-0.035%
Dai$0.9999646087635-0.004%
Uniswap$7.2999486698528-0.229%
Cosmos$14.912776063116-0.175%
Wrapped Bitcoin$23441.582357149-0.238%

Litecoin

Litecoin là một loại tiền điện tử ngang hàng P2P và được phân cấp tương tự như Bitcoin. Litecoin được fork ra từ Bitcoin và có khả năng thanh toán tức thời. Litecoin giống toàn bộ từ kỹ thuật đến giao thức mã nguồn với Bitcoin. Chuyên mục ICOViet/Litecoin sẽ cung cấp các thông tin về Litecoin và những thông tin xoay quanh đồng tiền ảo này.

Chủ đề nổi bật: Litecoin là gì? Tổng hợp đặc tính cơ bản của Litecoin