Bitcoin$28446.222500649-1.17%
Ethereum$1734.4781652784-1.123%
Tether$0.99892523070939-0.002%
USD Coin$1.0002322841442-0.018%
BNB$298.87170847876-1.049%
XRP$0.3827245063995-1.095%
Binance USD$1.0007475821508-0.002%
Cardano$0.45426616239241-1.173%
Solana$41.282969096341-1.685%
Dogecoin$0.080696851005884-2.319%
Polkadot$9.3007406677926-2.272%
Wrapped Bitcoin$28423.094688556-1.136%
TRON$0.079413260558775-0.811%
Dai$1.0003174727173+0.035%
Avalanche$22.070377266576-2.127%
Shiba Inu$1.0400146694548E-5-1.273%
UNUS SED LEO$4.8900375794203-0.302%
Polygon$0.57644195493226-1.8%
Litecoin$61.652522592713-1.055%
Cronos$0.16688413885778-1.743%

ENDED

Dự án Chú ý Danh mục Goal Ngày bắt đầu
Istep

Not Rated Gaming 600,000 $ 17-05-2022
Creaton

Not Rated Platform 1,850,000 $ 14-05-2022
FreshCut

Not Rated Gaming 10-05-2022
PlayZap

Not Rated Gaming 3,850,000 $ 10-05-2022
Aurigami

Not Rated Protocol 550,000 $ 05-05-2022
Colizeum

Not Rated Gaming 12,160,000 $ 03-05-2022
Elfin Kingdom

Not Rated Blockchain Service 9,250,000 $ 01-05-2022
O-MEE

Not Rated Network 3,360,000 $ 01-05-2022
Deip

Not Rated Protocol 30-04-2022
BreederDAO

Not Rated Gaming 29-04-2022
Creo Engine

Not Rated Gaming 2,880,000 $ 28-04-2022
Taroverse

Not Rated Platform 4,800,000 $ 28-04-2022
Wonderman Nation

Not Rated Gaming 2,600,000 $ 28-04-2022
MangaMon

Not Rated Gaming 23-04-2022
Plato Farm

Not Rated Gaming 7,300,000 $ 22-04-2022
MetaShooter

Not Rated Gaming 3,270,000 $ 22-04-2022
ARize

Not Rated Blockchain Service 1,560,000 $ 21-04-2022
OkLetsPlay

Not Rated Gaming 3,220,000 $ 20-04-2022
Legion Network

Not Rated Blockchain Service 20-04-2022
Kyoko

Not Rated Market 9,400,000 $ 20-04-2022
Defy Trends

Not Rated Blockchain Service 3,450,000 $ 20-04-2022
Algoblocks

Not Rated Blockchain Service 1,760,000 $ 16-04-2022
Jungle Road

Not Rated Gaming 590,000 $ 16-04-2022
Step.app

Step App là biên giới chung tiếp theo trong thị trường metaverse và GameFi, đồng thời là hiện thân của trải nghiệm vật lý gắn liền với metaverse.

Not Rated Blockchain Service 3,430,000 $ 15-04-2022
Bastion

Not Rated Protocol 30,000,000 $ 15-04-2022
Realms of Ethernity

Not Rated Gaming 15-04-2022
Sugar Kingdom

Not Rated Gaming 2,470,000 $ 13-04-2022
Element.Black

Not Rated Platform 10-04-2022
Avania

Not Rated Gaming 150,000 $ 10-04-2022
Gravis Finance

Not Rated Blockchain Service 3,070,000 $ 10-04-2022
Moonwell

Not Rated DeFi 13,000,000 $ 09-04-2022
Drunk Robots

Not Rated Gaming 250,000 $ 07-04-2022
AdaSwap

Not Rated Blockchain Service 2,800,000 $ 05-04-2022
ChainPort

Not Rated Blockchain Service 12,550,000 $ 05-04-2022
Dead Knight

Not Rated Gaming 250,000 $ 04-04-2022
Pax World

Not Rated Blockchain Service 6,780,000 $ 01-04-2022
MetaChess

Not Rated Gaming 980,000 $ 31-03-2022
Brickken

Not Rated Platform 2,000,000 $ 31-03-2022
Lyber

Not Rated Blockchain Service 260,000 $ 31-03-2022
Gamium

Not Rated Blockchain Service 2,810,000 $ 30-03-2022
Metafluence

Not Rated Blockchain Service 3,140,000 $ 30-03-2022
Mecha Morphing

Not Rated Gaming 2,400,000 $ 29-03-2022
Itheum

Not Rated Platform 3,500,000 $ 28-03-2022
Penguin Karts

Not Rated Gaming 1,240,000 $ 27-03-2022
Fayre

Not Rated Blockchain Service 10,050,000 $ 25-03-2022
Choise.com

Not Rated DeFi 1,330,000 $ 24-03-2022
Wizardia

Not Rated Gaming 1,450,000 $ 24-03-2022
Celestial

Not Rated Gaming 89,230 $ 24-03-2022
Basketballverse

Not Rated Gaming 2,920,000 $ 24-03-2022
STRT Button

STRT Button là một nền tảng sẽ được sử dụng cho mọi cộng đồng và hệ sinh thái web 3.0, bằng cách cung cấp DApp đa chuỗi làm dịch vụ.

Not Rated Platform 3,400,000 $ 19-03-2022
Dự án Chú ý Danh mục Goal Ngày bắt đầu
Lumerin

High Protocol 60,000,000 $ 08-12-2021
GuildFi

High Platform 04-12-2021
Merit Circle

High Blockchain Service 31-01-2022
Guild of Guardians

Very High Gaming 5,500,000 $ 17-11-2021
Aurora

Very High Blockchain Service 13,000,000 $ 18-11-2021
Mines Of Dalarnia

Very High Gaming 27-11-2021
Goldfinch Finance

Very High DeFi 11-01-2022
Umee

High DeFi 38,300,000 $ 08-12-2021
BENQI

High Protocol 15-12-2021
MonoX

High DEX 5,400,000 $ 25-11-2021
Biconomy

Very High Blockchain Service 21,100,000 $ 01-12-2021
Colony

High Protocol 28-01-2022
Agoric

Watch List Blockchain Service 90,250,000 $ 05-01-2022
Dự án Chú ý Danh mục Goal Ngày bắt đầu
Istep

Not Rated Gaming 600,000 $ 17-05-2022
Creaton

Not Rated Platform 1,850,000 $ 14-05-2022
FreshCut

Not Rated Gaming 10-05-2022
PlayZap

Not Rated Gaming 3,850,000 $ 10-05-2022
Aurigami

Not Rated Protocol 550,000 $ 05-05-2022
Colizeum

Not Rated Gaming 12,160,000 $ 03-05-2022
Elfin Kingdom

Not Rated Blockchain Service 9,250,000 $ 01-05-2022
O-MEE

Not Rated Network 3,360,000 $ 01-05-2022
Deip

Not Rated Protocol 30-04-2022
BreederDAO

Not Rated Gaming 29-04-2022
Creo Engine

Not Rated Gaming 2,880,000 $ 28-04-2022
Taroverse

Not Rated Platform 4,800,000 $ 28-04-2022
Wonderman Nation

Not Rated Gaming 2,600,000 $ 28-04-2022
MangaMon

Not Rated Gaming 23-04-2022
Plato Farm

Not Rated Gaming 7,300,000 $ 22-04-2022
MetaShooter

Not Rated Gaming 3,270,000 $ 22-04-2022
ARize

Not Rated Blockchain Service 1,560,000 $ 21-04-2022
OkLetsPlay

Not Rated Gaming 3,220,000 $ 20-04-2022
Legion Network

Not Rated Blockchain Service 20-04-2022
Kyoko

Not Rated Market 9,400,000 $ 20-04-2022
Defy Trends

Not Rated Blockchain Service 3,450,000 $ 20-04-2022
Algoblocks

Not Rated Blockchain Service 1,760,000 $ 16-04-2022
Jungle Road

Not Rated Gaming 590,000 $ 16-04-2022
Step.app

Step App là biên giới chung tiếp theo trong thị trường metaverse và GameFi, đồng thời là hiện thân của trải nghiệm vật lý gắn liền với metaverse.

Not Rated Blockchain Service 3,430,000 $ 15-04-2022
Bastion

Not Rated Protocol 30,000,000 $ 15-04-2022
Realms of Ethernity

Not Rated Gaming 15-04-2022
Sugar Kingdom

Not Rated Gaming 2,470,000 $ 13-04-2022
Element.Black

Not Rated Platform 10-04-2022
Avania

Not Rated Gaming 150,000 $ 10-04-2022
Gravis Finance

Not Rated Blockchain Service 3,070,000 $ 10-04-2022
Moonwell

Not Rated DeFi 13,000,000 $ 09-04-2022
Drunk Robots

Not Rated Gaming 250,000 $ 07-04-2022
AdaSwap

Not Rated Blockchain Service 2,800,000 $ 05-04-2022
ChainPort

Not Rated Blockchain Service 12,550,000 $ 05-04-2022
Dead Knight

Not Rated Gaming 250,000 $ 04-04-2022
Pax World

Not Rated Blockchain Service 6,780,000 $ 01-04-2022
MetaChess

Not Rated Gaming 980,000 $ 31-03-2022
Brickken

Not Rated Platform 2,000,000 $ 31-03-2022
Lyber

Not Rated Blockchain Service 260,000 $ 31-03-2022
Gamium

Not Rated Blockchain Service 2,810,000 $ 30-03-2022
Metafluence

Not Rated Blockchain Service 3,140,000 $ 30-03-2022
Mecha Morphing

Not Rated Gaming 2,400,000 $ 29-03-2022
Itheum

Not Rated Platform 3,500,000 $ 28-03-2022
Penguin Karts

Not Rated Gaming 1,240,000 $ 27-03-2022
Fayre

Not Rated Blockchain Service 10,050,000 $ 25-03-2022
Choise.com

Not Rated DeFi 1,330,000 $ 24-03-2022
Wizardia

Not Rated Gaming 1,450,000 $ 24-03-2022
Celestial

Not Rated Gaming 89,230 $ 24-03-2022
Basketballverse

Not Rated Gaming 2,920,000 $ 24-03-2022
STRT Button

STRT Button là một nền tảng sẽ được sử dụng cho mọi cộng đồng và hệ sinh thái web 3.0, bằng cách cung cấp DApp đa chuỗi làm dịch vụ.

Not Rated Platform 3,400,000 $ 19-03-2022